Skip to main content
POZ - Podstawowa Opieka Zdrowotna

ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 9
Sosnowiec

Personel

lek. Jerzy Kowalik
specjalista chorób wewnętrznych;                    

lek. Piotr Świderski 
specjalista chorób wewnętrznych;                         

lek.  Genowefa Bednarska
specjalista chorób wewenętrznych;

lek. Danuta Brzózka-Jałowiecka

Małgorzata Stolp
pielęgniarka środowiskowo rodzinna POZ

Elżbieta Brzęcka
pielęgniarka środowiskowa

lic. Danuta Przybyłko
położna środowiskowo-rodzinna


Najczęstsze  jednostki chorobowe leczone w POZ:  

  • infekcje wirusowe,  choroby serca i układu krążenia
  • choroby przewodu pokarmowego,   choroby układu oddechowego, 
  • cukrzyca,  choroby endokrynologiczne

Ponadto świadczenie usług zdrowotnych przez pielęgniarkę POZ w miejscu zamieszkania pacjenta: m. innymi wykonywanie injekcji i zabiegów na podstawie zlecenia lekarza , świadczenia pielęgnacyjne i rehabilitacyjne, wizyty patronażowe u dzieci i inne

Świadczenia położnej POZ

  • wizyty patronażowe,
  • opieka w okresie ciąży,
  • porodu i połogu,
  • opieka nad noworodkiem i inne.                                   

Udzielanie świadczeń zdrowotnych- profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych z zakresu med. ogólnej (chorób wewnętrznych i pediatrii) udzielanych w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. 

Udzielanie porad lekarskich, (w tym wizyty domowe) ustalanie leczenia farmakologicznego,wystawianie recept oraz wystawiane  zleceń na zaopatrzenie w wyroby med. wystawiane skierowań na badania laboratoryjne i diagnostyczne obrazowe i nieobrazowe (EKG,USG,RTG, gastroskopia inne) wystawiane zleceń przewozów -transportu sanitarnego w POZ , wystawianie zleceń dla pielęgniarki POZ, orzekanie o stanie zdrowia, kierowanie do poradni specjalistycznych, na leczenie szpitalne, leczenie uzdrowiskowe czy kierowanie na rehabilitację.