Skip to main content
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Poradnie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielają pomocy od poniedziałku do piątku w godz. 18.00 - 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy dla Miasta Sosnowiec w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim Sp. z o. o w restrukturyzacji  ul. Szpitalna 1

Pomocy udzielają lekarze i pielęgniarki w ambulatoriach lub w domu pacjenta. 

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są bezpłatne i udzielane bez skierowania.

Pacjent może wezwać lekarza lub pielęgniarkę do domu (należy jednak pamiętać, że o wizytę domową lekarza lub pielęgniarki można poprosić tylko w poradni znajdującej się na obszarze, w którym przebywamy) albo skonsultować się z lekarzem przez telefon w przypadku:

  • nagłego zachorowania, Punkt pielęgniarski mieści się przy ul. Zapolskiej na parterze w miejscu poradni chirurgicznej
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, pacjent, bez względu na miejsce zamieszkania, może skorzystać z pomocy w każdej poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, tam, gdzie ma najbliżej.

Kiedy skorzystać z pomocy lekarza i pielęgniarki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:
•    zaostrzenia dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością),
•    infekcji dróg oddechowych z wysoką gorączką (wyższą niż 39°C), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku,
•    bólów brzucha, nieustępujących mimo stosowania leków rozkurczowych,
•    bólów głowy, nieustępujących mimo stosowania leków przeciwbólowych,
•    biegunki lub wymiotów, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku,
•    zatrzymania wiatrów, stolca lub moczu,
•    nagłego bólu krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.,
•    zaburzeń psychicznych (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).

Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie (np. zastrzyki) w ramach porady udzielonej przez lekarza POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

Uwaga! Jeśli jest taka potrzeba, poradnia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej ma obowiązek wydać pacjentowi zwolnienie lekarskie.

W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie można uzyskać:
•    wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
•    recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym,
•    rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia.

W siedzibie Centrum Zdrowia i Rodziny im Jana Pawła II w Sosnowcu, w ramach Nocnej i Świątecznej Pomocy, mieści się punkt pielęgniarski gdzie codziennie od poniedziałku do piątku od godziny 18.00 do 8.00 , a w soboty , niedziele i dni ustawowo wolne -całą dobę, można zrealizować zlecone przez lekarza świadczenia pielęgniarskie ( np. wykonanie iniekcji)
 

Kontakt

Punkt Pielęgniarski w CZDiR
ul. Zapolskiej 3

parter pokój poradni
chirurgicznej  nr 0.25

tel  32 720 77 00  wew 122

Personel

mgr piel. Agata Stącel
piel.dypl. Anna Krężel
piel. dypl. Mirosława Jarczak
piel. dypl. Małgorzata Włodarczyk
mgr piel. Grażyna Paliga    


Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o. o. w restrukturyzacji ul. Szpitalna 1

Lokalizacja: Przychodnia Zagórze, Parter   

tel  32 413 05 20